මානව සංවර්ධනය තුළින් ඵලදායිතා වර්ධනය

Title                                     මානව සංවර්ධනය තුළින් ඵලදායිතා වර්ධනය

Published Year                 1999

Author                                 ශාක්‍ය නානායක්කාර

Subject                                මානව යහ පැවැත්ම වර්ධනය

Summery                            ඵලදායිතාව වර්ධනය සඳහා මානව සම්පත් සංවර්ධනය මුල් කාලයේ යොදා ගැනිණි. එහි ”සම්පත්” කොටස විස්ථාපනය වී දැන් මානව සංවර්ධනයට අවධානය යොමුවී ඇත. ඉන් තවත් ඉදිරියට යමින් මානව යහ පැවැත්ම වර්ධනය හා පරිසර යහ පැවැත්ම වර්ධනය පිළිබඳව යොමුව තුළින් ඵලදායිතාව වර්ධනය පිළිබඳව ආකෘතිය මෙම අත්පොතෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

 

පටුන

මානව යහ පැවැත්ම වර්ධනය 1

හිතකර පරිසරයක් ගොඩනගා ගැනීම 13

කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය 21

ඵලදායි සන්නිවේදනය 40

ඵලදායි චින්තනය 48

ආයතනයේ සාර්ථකත්වයට දායකවීම 52

යම් පුද්ගලයෙකුගේ පූර්ණ පෞරුෂ වර්ධනය තුළින් හා ඔහුට බලය ලබාදීම තුළින් ඔහුගේත් ඔහු සේවය කරන ආයතනය හෝ සංවිධානයේත් දියුණුව හා යහ පැවැත්ම ඇති කරගැනීමේ කි‍්‍රයාදාමය මානව සංවර්ධනයයි. යමෙකුගෙන් අවශ්‍ය කරන දේ ලබාගැනීමට පෙළඹවීම නොව ඔහුව ගොඩනැගීම හා වර්ධනය කිරීම තුළින් ඔහු තුළ ඇති නිර්මාණශීලීත්වය හා සහජ දක්ෂතාවන් පුබුදුවාලීම මානව සංවර්ධනයේ අරමුණු වේ. එමගින් බිහිවෙන නිදහස්, කාර්ය ශූර හා නිර්මාණශීලී පුද්ගලයින්ගෙන් වඩාත් හොඳ ප‍්‍රතිඵල අපේක්ෂා කළ හැක.

මානව සංවර්ධනයෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ පුද්ගලයාගේ හැසිරීම් රටාවේ වෙනසක් ඇති කිරීමයි. පුද්ගලයෙකුගේ හැසිරීම කෙරෙහි බලපාන්නේ ඔහුගේ දැනුමට වඩා ඔහුගේ ආකල්පයන් බැවින් මානව සංවර්ධනයේදී ආකල්පමය වෙනසට විශේෂ අවධානයක් යොමුකළ යුතුව ඇත. දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය ද ඊට සමගාමීව සිදුවිය යුතුය. පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය දැනුම ලබාදීම හා කුසලතා වර්ධනය එතරම් අපහසු නොවේ. නමුත් ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කිරීම ඊට වඩා පුළුල්ව සැලසුම් කළ යුතු වේ. හැසිරීමේ වෙනසක් ඇති කිරීමෙන් ද පුද්ගලයා වටා ඇති සමාජ වාතාවරණය වෙනස් කිරීමෙන් ද ආකල්පවලට බලපෑමක් කළ හැක. මෙම ආකල්පමය වෙනස ඇති කිරීමට මානව යහපැවැත්ම වර්ධන ප‍්‍රවේශය වඩාත් ඵලදායී වේ.

ඵලදායිතාව

යම් ආයතනයක හෝ නිෂ්පාදන කි‍්‍රයාදාමයක ඵලදායිතාව මැනීමට විවිධ ක‍්‍රම තිබේ. නමුත් යම් පුද්ගලයෙකුගේ ඵලදායිතාව මනින්නේ කෙසේද? යමෙකු වන මහන්සිය, කැපවීම හා යොදන සම්පත් ප‍්‍රමාණයට අනුකූලව ඔහු ලබන ප‍්‍රතිඵලය සැසඳීමෙන් ඔහුගේ ඵලදායිතාව පිළිබඳව නිගමනයකට එළඹිය හැක. නමුත් පුද්ගලයෙකුගේ ඵලදායිතාව තීරණය කිරීමේදී ඔහුගෙන් කෙරෙන වැඩ ප‍්‍රමාණය මෙන්ම එසේ කෙරෙන කාර්යයන් කෙතරම් ප‍්‍රයෝජනවත් ද යන්න පිළිබඳවත් සලකා බැලිය යුතු වේ. එසේ කෙරෙන කාර්යයන් ඔහුගේ අපේක්ෂිත අරමුණු කරා යෑමට හෝ ඔහු සේවය කරන ආයතනයේ අපේක්ෂිත අරමුණු කරා යෑමට කෙතරම් පිටුවහලක් වන්නේ ද යන්න ප‍්‍රයෝජනවත් බව මැනීමේ එක් දර්ශකයකි.